ET GODT STED AT VÆRE

 Badminton
 Indendørs Fodbold
 Boksning
 Crossfit

Jiu-jitsu
 Playstation
 Bordfodbold

 Udlejning af festlokaler
 Udlejning af service
 Dejligt cafeteria

De understregede aktiviteter linker til foreningernes hjemmeside/facebookside

Kommende arrangementer

Der er ingen kommende events i øjeblikket

aktivitetskalender

Bestyrelsen

Henrik J Bygebjerg
Formand
Torben Sandvej
Næstformand
Ulrik Østergaard
Medlem
Claus H Schultz
Medlem
Louise Jürgensen
medlem

Kom i form

Yoga & fitness

Crossfit træning

Der er rig mulighed for at komme i god form i Lunderskovhallen.
Et lille udpluk af de mange aktiviteter i hallen er:

– Yoga
– Spinning
– Judo
– Boksning
– Crossfit
– Jumping Fitness

 

ORDENS REGLER

Selvfølgelig er der ordensregler i Lunderskov Hallen men dog ikke side op og side ned,lidt er der dog.

1) Her i hallen bruger vi ordet SUND FORNUFT hvad opførsel gælder

2) Ingen bruger aktivitet i hallen uden en træner/leder til at holde opsyn

3) RYD op efter jer af rekvisitter efter endt træning/kamp

4): Er man i tvivl spørg eller ring til halinspektøren tlf. 23 31 73 75

UDLEJNING AF FESTLOKALER

Er rammerne derhjemme for små, er der mulighed for at leje cafeteriet i Lunderskov hallen til jeres næste arrangement, familiefest, rund fødselsdag eller bryllup, vi har lokalet.

Kontakt os for forespørgsel.

Se i billedgalleriet herunder eksempler på hvordan hallen kan omdannes til et festlokale.

Kontakt

Kontakt hallens bestyrer Jan Schjerning ved at ringe til ham på 23 31 73 75 eller skriv til:     mail [snabela] lunderskovhallen.dk

festlokale4
festlokale6
festlokale5
festlokale3
festlokale4
festlokale2
festlokale1
festlokale4
festlokale6
festlokale5
festlokale3
festlokale4
festlokale2
festlokale1
previous arrow
next arrow
Shadow

Service udlejning

Har du brug for ekstra borde eller stole til festen derhjemme, kan det lejes i Lunderskov hallen. Billeder og priser fremgår her på siden.

Kontakt os for forespørgsel.

Stol helpolstret

Pris incl moms: 13,00 kr
Tilgængelig: 92 stk med blanke ben, 100 stk med sorte ben

Plastbord aflang 182 x 76 cm

Pris incl moms: 40,00 kr
Tilgængelig: 21 stk sorte, 10 stk hvide, 7 stk korte

Cafestol hvid

Pris incl moms: 8,00 kr
Tilgængelig: 103 stk

Cafe bord højde 110 cm

Pris incl moms: 65,00 kr
Tilgængelig: 10 stk

Plastbord rund, Ø 180 cm

Pris incl moms: 95 kr
Haves: 7 stk

Udlejning af hele hallen

Prisen for at leje hele hallen er 350 kr/time
Booking af hele hallen foregår ikke via banebooking systemet
Kontakt i stedet Jan Schjerning via kontakt siden hvis du vil leje hele hallen.

Persondatapolitik

Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lunderskov Hallen
Kobbelvænget 1
6640 Lunderskov
CVR-nr.:  42 56 27 18

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via mail [@] lunderksovhallen.dk

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.
Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere. Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den og huske dine indstillinger. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Tredjeparter har ikke adgang til cookies.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning
Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.
Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.
Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.
Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger
Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.
Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil PULZION med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.
Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.
Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.
Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler
Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.
I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.
En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne

 

 

Med venlig hilsen

 

Jan Schjerning

Centerleder, Lunderskov Hallen

Tlf. 23 31 73 75

mail [@] lunderksovhallen.dk